BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

NHANH TAY NHẬN NGAY SỐ ĐEP – CẦU ĐẸP HÔM NAY 
BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC (1 ngày), giá1.000.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 10 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỒNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
Hôm nay        
16/10/2018 35  WIN
 15/10/2018 12  WIN
 14/10/2018  79  WIN
13/10/2018 51 WIN
 12/10/2018  06 WIN 
 11/10/2018 50  WIN
 10/10/2018  12  WIN
 09/10/2018  31  WIN
 08/10/2018 03 WIN
 07/10/2018 71 WIN
06/10/2018  29  WIN
 05/10/2018  35  WIN 
 04/10/2018 45  WIN 
 03/10/2018  85  WIN 
 02/10/2018  70  WIN 
 01/10/2018  27 WIN 
 30/09/2018  30  WIN
 29/09/2018  08  WIN
28/09/2018 57 WIN
 27/09/2018  90  WIN
 26/09/2018  38  WIN
 25/09/2018  69  WIN
 24/09/2018 25  WIN
 23/09/2018 56  WIN
22/09/2018  71  WIN
 21/09/2018  48  WIN
 20/09/2018  29  WIN
 19/09/2018  49  WIN
 18/09/2018  90  WIN
 17/09/2018  10  WIN
 16/09/2018  23  WIN 
 15/09/2018  90  WIN 
 14/09/2018  04  WIN 
 13/09/2018 96  Miss
 12/09/2018 31  Miss
 11/09/2018  86  Miss
 10/09/2018  02  Miss
 09/09/2018  59 WIN 
 08/09/2018 41  WIN
 07/09/2018  38  WIN
 06/09/2018  93  WIN
 05/09/2018 18  WIN
 04/09/2018  75  WIN
 03/09/2018 65  WIN
 02/09/2018 74  WIN
 01/09/2018 29  WIN
 31/08/2018 13  Miss
 30/08/2018  20  Miss
 29/08/2018  92 WIN
28/08/2018  76  WIN 
 27/08/2018  80  WIN 
 26/08/2018  16  WIN 
 25/08/2018  45  WIN 
 24/08/2018  36  WIN 
 23/08/2018  91  WIN 
 22/08/2018  42  WIN 
 21/08/2018  79  WIN 
 20/08/2018 69  WIN 
 19/08/2018  07 WIN 
 18/08/2018  35  WIN
 17/08/2018  12  WIN
 16/08/2018  45  WIN
 15/08/2018  67  WIN
 14/08/2018 23  WIN
 13/08/2018  37  WIN
12/08/2018 78  WIN
 11/08/2018  28  WIN
 10/08/2018  10  WIN
 09/08/2018 31  WIN
 08/08/2018  61  WIN
 07/08/2018  43  WIN
 06/08/2018  65  WIN
 05/08/2018 17  WIN
 04/08/2018  35 WIN
 03/08/2018  13  WIN
 02/08/2018  02  WIN
 01/08/2018 49  WIN
 31/07/2018  92  WIN
 30/07/2018 35  WIN
 29/07/2018 82  WIN
 28/07/2018 24  WIN
 27/07/2018  12  WIN
 26/07/2018 78  WIN
 25/07/2018  83  WIN
 24/07/2018  39  Miss
 23/07/2018  51  Miss
 22/07/2018 24  Miss
21/07/2018 31  WIN 
 20/07/2018  19  WIN 
 19/07/2018 24 WIN 
18/07/2018  17  WIN
 17/07/2018  31  WIN
16/07/2018  42  WIN
 15/07/2018 14  WIN
 14/07/2018 96  WIN
 13/07/2018 38  WIN
 12/07/2018  19 WIN
 11/07/2018  10  WIN
10/07/2018  21  WIN
 09/07/201  50  WIN
 08/07/2018 12  WIN
 07/07/2018  16  WIN
 06/07/2018  49  WIN
 05/07/2018  46  WIN
 04/07/2018  35  WIN
 03/07/2018  61  WIN
 02/07/2018  27  WIN
 01/07/2018 59  WIN
30/06/2018 30  WIN
 29/06/2018  26  WIN
 28/06/2018 14  WIN
 27/06/2018  39  WIN
 26/06/2018  16  WIN
25/06/2018  71  WIN
 24/06/2018  97  WIN
 23/06/2018  31  WIN
 22/06/2018 12  Miss
 21/06/2018 20  WIN
 20/06/2018  39  WIN 
 19/06/2018  03  WIN 
 18/06/2018  70  WIN 
 17/06/2018  63  Miss
 16/06/2018  30  WIN 
 15/06/2018  26  WIN 
14/06/2018  15  WIN 
 13/06/2018 43  WIN 
 12/06/2018  25 WIN 
 11/06/2018 21  WIN
 10/06/2018 73  WIN
 09/08/2018  35  WIN
 08/06/2018  61  WIN
 07/06/2018 27  Miss
 06/06/2018  19  WIN
 05/06/2018  27  WIN
 04/06/2018  34  Miss
 03/06/2018  97  WIN
 02/06/2018  19  WIN
 01/06/2018  39  WIN
 31/05/2018  70  WIN
 30/05/2018 42  WIN
 29/05/2018  12 WIN
 28/05/2018 19  WIN
 27/05/2018  54  WIN
 26/05/2018  92  WIN
 25/05/2018  29  WIN
 24/05/2018  43  WIN
 23/05/2018 24  WIN
 22/05/2018  52  WIN
 21/05/2018  41  WIN
 20/05/2018  80  WIN
 19/05/2018  19  WIN
 18/05/2018  78  WIN
 17/05/2018  63  WIN
 16/05/2018  24  Miss
 15/05/2018  95  WIN
 14/05/2018  40  WIN
 13/05/2018 26  WIN
 12/05/2018  69  WIN
 11/05/2018  82  WIN
 10/05/2018  43  WIN
 09/05/2018  38 WIN
 08/05/2018  61  WIN
 07/05/2018 16  WIN
 06/05/2018  79  WIN
05/05/2018  75  WIN