CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

  Đã Chốt Số Cầu Bạch Thủ Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
 CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá500.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
 Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 16-11-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 45   Win Quảng Ngãi
 15-11-2019  Gia Lai 51,Ninh Thuận 53  Miss
 14-11-2019  Bình Định 95,Quảng Bình 18,Quảng Trị 50   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 13-11-2019  Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 92   Win Khánh Hòa
 12-11-2019  Đắc Lắc 04,Quảng Nam 25   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 11-11-2019  Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 91  Miss
 10-11-2019  Khánh Hòa 65,Kon Tum 87   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 09-11-2019  Đà Nẵng 61,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 46  Miss
 08-11-2019  Gia Lai 69,Ninh Thuận 84   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 07-11-2019  Bình Định 45,Quảng Bình 17,Quảng Trị 67    Win Quảng Trị
 06-11-2019  Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 17   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 05-11-2019  Đắc Lắc 12,Quảng Nam 54    Win Đắc Lắc
 04-11-2019  Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 01  Miss
 03-11-2019  Khánh Hòa 09,Kon Tum 34   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 02-11-2019  Đà Nẵng 60,Đắc Nông 42,Quảng Ngãi 81   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 01-11-2019  Gia Lai 82,Ninh Thuận 62  Miss
 31-10-2019  Bình Định 12-59,Quảng Bình 61-85,Quảng Trị 06-49    Win  Quảng Trị
 30-10-2019  Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 15  Miss
 29-10-2019  Đắc Lắc 61,Quảng Nam 72  Miss
 28-10-2018 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 91   Win Thừa Thiên Huế
 27-10-2019  Khánh Hòa 60,Kon Tum 79   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 26-10-2019 Đà Nẵng 50,Đắc Nông 29,Quảng Ngãi 81   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 25-10-2019  Gia Lai 96,Ninh Thuận 59   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 24-10-2019 Bình Định 32,Quảng Bình 64,Quảng Trị 64  Win Quảng Bình
 23-10-2019  Đà Nẵng 45,Khánh Hòa 29   Win Đà Nẵng
22-10-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019 Phú Yên 82,Thừa Thiên Huế 90 Miss
20-10-2019 Khánh Hòa 91,Kon Tum 78 Win Khánh Hòa.Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 90,Đắc Nông 42,Quảng Ngãi 96 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
18-10-2019 Gia Lai 70,Ninh Thuận 38 Miss
17-10-2019 Bình Định 62,Quảng Bình 18,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 06 Win Khánh Hòa
15-10-2019
Đắc Lắc 65,Quảng Nam 96
Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019 Khánh Hòa 80,Kon Tum 97 Miss
12-10-2019 Đà Nẵng 95,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 60,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 80,Quảng Bình 43,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019 Đà Nẵng 86,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 27,Kon Tum 14 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 11 Miss
04-10-2019 Gia Lai 37,Ninh Thuận 72 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 00,Quảng Bình 74,Quảng Trị 07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 65,Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng
01-10-2019 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 45,Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019
Khánh Hòa 43,Kon Tum 93
Miss
28-09-2019 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-09-2019 Gia Lai 24,Ninh Thuận 37 Win Gia Lai
26-09-2019 Bình Định 79,Quảng Bình 25,Quảng Trị 64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 65,Khánh Hòa 67 Miss
24-09-2019 Đắc Lắc 29,Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 65,Kon Tum 46 Win Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-09-2019 Gia Lai 28,Ninh Thuận 10 Miss
19-09-2019 Bình Định 78,Quảng Bình 30,Quảng Trị 58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-09-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 17,Kon Tum 76 Miss
14-09-2019 Đà Nẵng 76,Đắc Nông 88,Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-09-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 64,Quảng Bình 97,Quảng Trị 90 Win Bình Định
11-09-2019 Đà Nẵng 61,Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 42,Quảng Nam 97 Miss
09-09-2019 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 91 Miss
08-09-2019 Khánh Hòa 03,Kon Tum 40 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 35,Quảng Ngãi 05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 98,Quảng Bình 50,Quảng Trị 26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 48,Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 51,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019
Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 08
Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 63,Kon Tum 35 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 00,Ninh Thuận 93 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 26,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Miss
28-08-2019 Đà Nẵng 98,Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-08-2019 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 82,Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 05,Kon Tum 36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 78,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 93 Win Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 18 Miss
22-08-2019 Bình Định 90,Quảng Bình 61,Quảng Trị 85 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 85 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 75,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 00,Kon Tum 41 Win Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 34 Miss
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 72,Quảng Bình 42,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 88,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 29,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế