CẦU ĐỀ VIP ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Số Đẹp Cầu Đề VIP Mỗi Ngày – Đã Chốt là Ăn – Tiền Tài Đầy Nhà
CẦU ĐỀ VIP ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC (1 ngày), giá: 1.500.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 500k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
  Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU ĐỀ VIP ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm nay
 16-11-2019  Đầu 8- Đuôi 2   Win 82
 15-11-2019  Đầu 0- Đuôi 8   Win 08
 14-11-2019  Đầu 5- Đuôi 8   Win 58
 13-11-2019  Đầu 2- Đuôi 3  Miss
12-11-2019 Đầu 4- Đuôi 4 Win 44
11-11-2019 Đầu 1- Đuôi 6 Win 16
10-11-2019 Đầu 1- Đuôi 0 Win 10
09-11-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Miss
08-11-2019 Đầu 9- Đuôi 2 Win 92
07-11-2019 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
06-11-2019 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
05-11-2019 Đầu 9- Đuôi 0 Win 90
04-11-2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win 43
03-11-2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win 11
02-11-2019 Đầu 9- Đuôi 4 Win 94
01-11-2019 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
31-10-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
30-10-2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win 98
29-10-2019 Đầu 4- Đuôi 2 Win 42
28-10-2019 Đầu 3- Đuôi 9 Win 39
27-10-2019 Đầu 1- Đuôi 6 Win 16
26-10-2019 Đầu 1- Đuôi 0 Miss
25-10-2019 Đầu 8-Đuôi 4 Win 84
24-10-2019 Đầu 7-Đuôi 4 Win 74
23-10-2019 Đầu 5-Đuôi 3 Win 53
22-10-2019 Đầu 3-Đuôi 7 Win 37
21-10-2019 Đầu 2-Đuôi 3 Miss
20-10-2019 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
19-10-2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win 98
18-10-2019 Đầu 9- Đuôi 7 Win 97
17-10-2019 Đầu 6- Đuôi 1 Win 61
16-10-2019 Đầu 2-Đuôi 8 Miss
15-10-2019
Đầu 3- Đuôi 0
Win 30
14-10-2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win 11
13-10-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
12-10-2019 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đuôi 9
11-10-2019 Đầu 1- Đuôi 0 Miss
10-10-2019 Đầu 4- Đuôi 6 Win 46
09-10-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
08-10-2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
07-10-2019 Đầu 0- Đuôi 0 Win 00
06-10-2016 Đầu 7- Đuôi 5 Win 75
05-10-2019 Đầu 5- Đuôi 2 Win 52
04-10-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win 51
03-10-2019 Đầu 2- Đuôi 7 Win 27
02-10-2019 Đầu 8- Đuôi 1 Win 81
01-10-2019
Đầu 0- Đuôi 8
Miss
30-09-2019 Đầu 6- Đuôi 4 Win 64
29-09-2019 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
28-09-2019 Đầu 1- Đuôi 6 Win 16
27-09-2019 Đầu 7- Đuôi 8 Win 78
26-09-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Miss
25-09-2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
24-09-2019 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
23-09-2019 Đầu 2- Đuôi 9 Win 29
22-09-2019 Đầu 7- Đuôi 4 Win 74
21-09-2019 Đầu 7- Đuôi 8 Win 78
20-09-2019 Đầu 1-Đuôi 4 Miss
19-09-2019 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
18-09-2019 Đầu 4-Đuôi 6 Win 46
17-09-2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
16-09-2019 Đầu 4-Đuôi 6 Miss
15-09-2019
Đầu 5- Đuôi 0
Miss
14-09-2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win 43
13-09-2019 Đầu 8-Đuôi 2 Win 82
12-09-2019 Đầu 1- Đuôi 7 Win 17
11-09-2019 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
10-09-2019 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
09-09-2019 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đuôi 3
08-09-2019 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
07-09-2019 Đầu 1- Đuôi 6 Win 16
06-09-2019 Đầu 0- Đuôi 4 Miss
05-09-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win 51
04-09-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
03-09-2019 Đầu 5- Đuôi 4 Win 54
02-09-2019 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
01-09-2019
Đầu 9- Đuôi 7
Win 97
31-08-2019 Đầu 6- Đuôi 0 Win 60
30-08-2019 Đầu 6- Đuôi 6 Win 66
29-08-2019 Đầu 7- Đuôi 3 Win 73
28-08-2019 Đầu 1- Đuôi 4 Miss
27-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
26-08-2019 Đầu 5- Đuôi 4 Miss
25-08-2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
24-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
23-08-2019 Đầu 4- Đuôi 7 Win 47
22-08-2019 Đầu 9- Đuôi 3 Win 93
21-08-2019 Đầu 3- Đuôi 7 Win 37
20-08-2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
19-08-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
18-08-2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win 98
16-08-2019 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
15-08-2019
Đầu 7- Đuôi 4
Win 74
14-08-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
13-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Miss
12-08-2019 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
11-08-2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win 76
10-08-2019 Đầu 4- Đuôi 0 Win 40
09-08-2019 Đầu 9- Đuôi 3 Miss
08-08-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
07-08-2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
05-08-2019 Đầu 9- Đuôi 1 Win 91
04-08-2019 Đầu 4- Đuôi 1 Miss
03-08-2019 Đầu 3- Đuôi 3 Win 33
02-08-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
01-08-2019 Đầu 5- Đuôi 6 Win 56