CẦU LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

   Đã Chốt Số Cầu Lô Xiên 3 Đẹp – Tự Tin Đánh LớnTiền Về Đầy Nhà!!
CẦU LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM (1 ngày), giá1.000.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 10 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone,….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
 
 Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY CẦU LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 16-11-2019  Bình Phước 16-30-59,Hậu Giang 48-02-91,Hồ Chí Minh 09-37-84,Long An 05-13-32  Miss
 15-11-2019  Bình Dương 65-78-16,Trà Vinh 12-89-29,Vĩnh Long 75-95-20   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 14-11-2019  An Giang 26-68-91,Bình Thuận 21-15-26,Tây Ninh 41-36-20   Win An Giang,Tây Ninh
 13-11-2019  Cần Thơ 24-31-64,Đồng Nai 16-39-53,Sóc Trăng 01-20-16   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 12-11-2019  Bạc Liêu 29-45-61,Bến Tre 18-62-89,Vũng Tàu 03-60-47   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 80-98-25,Đồng Tháp 29-74-90,Hồ Chí Minh 80-91-56   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh 
10-11-2019  Đà Lạt 17-51-69,Kiên Giang 14-50-83,Tiền Giang 37-75-97   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 09-11-2019  Hồ Chí Minh 36-23-62,Bình Phước 01-25-38,Hậu Giang 27-43-50,Long An 61-76-90   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019  Bình Dương 10-62-78,Trà Vinh 07-41-72,Vĩnh Long 16-50-84   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 07-11-2019  An Giang 83-20-01,Tây Ninh 40-97-12,Binh Thuận 05-16-61  Miss
 06-11-2019  Cần Thơ 19-24-62,Đồng Nai 15-40-93,Sóc Trăng 02-67-94   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 05-11-2019  Bạc Liêu 04-13-50,Bến Tre 38-13-89,Vũng Tàu 01-37-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 04-11-2019  Cà Mau 65-29-15,Đồng Tháp 47-80-91,Hồ Chí Minh 23-16-01   Win Cà Mau,Đồng Tháp
 03-11-2019  Đà Lạt 38-40-67,Kiên Giang 19-24-08,Tiền Giang 14-28-76   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 02-11-2019  Bình Phước 16-25-41,Hậu Giang 65-70-89,Hồ Chí Minh 01-16-40,Long An 02-71-96   Win Bình Phước,Hậu Giang
 01-11-2019  Bình Dương 02-24-22,Trà Vinh 95-29-27,Vĩnh Long 45-10-94    Win Bình Dương
 31-10-2019 An Giang 12-09-69,Bình Thuận 90-17-23,Tây Ninh 04-59-73   Win Tây Ninh
 30-10-2019  Cần Thơ 25-37-61,Đồng Nai 29-34-63,Sóc Trăng 30-71-89   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 29-10-2019  Bạc Liêu 78-01-70,Bến Tre 73-56-82,Vũng Tàu 94-95-03   Win Bạc Liêu
 28-10-2019  Cà Mau 27-38-50,Đồng Tháp-32-74-93,Hồ Chí Minh 51-81-98   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 27-10-2019  Đà Lạt 09-23-60,Kiên Giang 51-37-08,Tiền Giang 02-34-67   Win Đà Lạt,Kiên Giang,Tiền Giang
 26-10-2019  Bình Phước 05-41-59,Hậu Giang 12-65-73,Hồ Chí Minh 17-06-49,Long An 03-52-90  Miss
 25-10-2019  Bình Dương 06-40-75,Trà Vinh 10-65-91,Vĩnh Long 14-40-92  Miss
 24-10-2019  An Giang 40-57-67,Bình Thuận 46-56-63,Tây Ninh 62-73-09   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 23-10-2019  Cần Thơ 48-57-69,Đồng Nai 56-70-96,Sóc Trăng 17-40-91   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
22-10-2019 Bạc Liêu 24-50-65,Bến Tre 15-56-73,Vũng Tàu 03-41-82 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 48-34-50,Đồng Tháp 29-14-53,Hồ Chí Minh 42-21-76 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
20-10-2019 Đà Lạt 41-50-75,Kiên Giang 72-89-10,Tiền Giang 01-38-80 Win Đà Lạt,Kiền Giang
19-10-2019 Bình Phước 61-45-09,Hậu Giang 32-59-77,Hồ Chí Minh 85-90-16,Long An 54-21-65 Win Long An
18-10-2019 Bình Dương 65-91-31,Trà Vinh 60-76-89,Vĩnh Long 10-48-61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 31-24-39,Tây Ninh 97-02-09,Binh Thuận 75-61-16 Miss
16-10-2019 Cần Thơ 42-62-87,Đồng Nai 21-57-83,Sóc Trăng 26-79-87 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
15-10-2019
Bạc Liêu 19-40-86,Bến Tre 42-28-76,Vũng Tàu 25-42-59
Win Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 38-57-73,Đồng Tháp-72-81-94,Hồ Chí Minh 26-52-91 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
13-10-2019 Đà Lạt 03-51-86,Kiên Giang 63-26-19,Tiền Giang 15-24-70 Win Đà Lạt,Kiền Giang
12-10-2019 Bình Phước 09-54-79,Hậu Giang 35-16-87,Hồ Chí Minh 95-82-39,Long An 51-60-89 Miss
11-10-2019 Bình Dương 15-46-61,Trà Vinh 32-63-20,Vĩnh Long 24-40-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019 An Giang 26-80-74,Bình Thuận 06-38-67,Tây Ninh 12-37-52 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
09-10-2019 Cần Thơ 15-53-06,Đồng Nai 68-70-81,Sóc Trăng 06-20-52 Win Cần Thơ,Đồng Nai
08-10-2019 Bạc Liêu 58-45-93,Bến Tre 30-24-61,Vũng Tàu 09-75-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019 Cà Mau 08-51-69,Đồng Tháp 10-25-59,Hồ Chí Minh 73-26-15 Miss
06-10-2019 Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61 Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 34-31-75,Bình Phước 85-69-98,Hậu Giang 95-98-39,Long An 42-20-02 Win Long An,Hồ Chí Minh
04-10-2019 Bình Dương 28-43-67,Trà Vinh 52-73-85,Vĩnh Long 16-66-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 10-05-61,Bình Thuận 30-45-09,Tây Ninh 21-65-98 Miss
02-10-2019 Cần Thơ 13-46-93,Đồng Nai 06-54-79,Sóc Trăng 52-74-96 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019
Bạc Liêu 19-23-44,Bến Tre 94-60-32,Vũng Tàu 25-41-72
Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 73-95-36,Đồng Tháp 08-31-69,Hồ Chí Minh 06-39-75 Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
29-09-2019 Kiên Giang 73-23-50,Đà Lạt 59-88-30,Tiền Giang 71-60-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 94-50-05,Bình Phước 36-03-66,Hậu Giang 30-32-58,Long An 76-00-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-09-2019 Bình Dương 98-18-17,Trà Vinh 57-89-61,Vĩnh Long 41-20-21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-09-2019 An Giang 09-03-39,Tây Ninh 78-43-63,Binh Thuận 73-38-18 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 15-39-50,Sóc Trăng 08-51-62,Cần Thơ 03-35-59 Miss
24-09-2019 Bạc Liêu 91-32-75,Bến Tre 98-03-08,Vũng Tàu 73-23-09 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 05-79-90,Hồ Chí Minh 46-66-61,Đồng Tháp 03-90-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 01-42-69,Đà Lạt 10-32-58,Tiền Giang 05-61-97 Miss
21-09-2019 Hồ Chí Minh 19-25-30,Bình Phước 30-69-43,Hậu Giang 50-46-04,Long An 01-27-22 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 62-49-07,Trà Vinh 99-64-78,Vĩnh Long 88-49-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-09-2019 An Giang 22-82-24,Tây Ninh 98-12-92,Binh Thuận 60-90-73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 25-82-47,Sóc Trăng 16-76-90,Cần Thơ 47-80-28 Miss
17-09-2019 Bạc Liêu 42-62-59,Bến Tre 84-04-67,Vũng Tàu 39-29-12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 77-71-52,Hồ Chí Minh 57-84-14,Đồng Tháp 58-10-93 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019
Kiên Giang 01-34-45,Đà Lạt 16-82-95,Tiền Giang 58-87-02
Win Kiên Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 61-65-34,Bình Phước 76-85-14,Hậu Giang 52-22-78,Long An 46-96-80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 57-40-54,Trà Vinh 66-76-70,Vĩnh Long 46-17-95 Win Trà Vinh
12-09-2019 An Giang 82-88-90,Tây Ninh 65-51-68,Binh Thuận 53-98-09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-09-2019 Đồng Nai 87-24-26,Sóc Trăng 97-38-01,Cần Thơ 47-25-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 66-64-79,Bến Tre 67-65-08,Vũng Tàu 17-29-03 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 82-27-98,Hồ Chí Minh 91-87-58,Đồng Tháp 59-61-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 24-62-90,Đà Lạt 02-77-41,Tiền Giang 70-76-12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 37-65-74,Bình Phước 28-55-78,Hậu Giang 37-63-34,Long An 42-05-18 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 69-01-83,Trà Vinh 27-50-19,Vĩnh Long 14-43-25 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 33-61-15,Tây Ninh 07-01-90,Binh Thuận 93-79-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 06-58-92,Sóc Trăng 01-46-90,Cần Thơ 58-64-81 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 67-38-27,Bến Tre 48-65-71,Vũng Tàu 93-32-30 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 29-30-15,Hồ Chí Minh 19-72-89,Đồng Tháp 18-24-45 Win Cà Mau
01-09-2019
Kiên Giang 23-44-63,Đà Lạt 97-59-43,Tiền Giang 46-11-82
Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 84-97-02,Bình Phước 07-82-17,Hậu Giang 16-60-08,Long An 72-00-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 18-86-83,Trà Vinh 48-51-32,Vĩnh Long 96-67-64 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 41-86-90,Tây Ninh 45-61-89,Binh Thuận 09-27-83 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 76-04-50,Sóc Trăng 08-72-02,Cần Thơ 25-68-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 91-61-10,Bến Tre 56-26-83,Vũng Tàu 10-73-56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 92-33-04,Hồ Chí Minh 14-70-49,Đồng Tháp 25-91-95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 06-75-91,Đà Lạt 02-71-95,Tiền Giang 40-28-98 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 05-88-89,Bình Phước 31-38-95,Hậu Giang 17-77-74,Long An 77-52-90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 56-08-05,Trà Vinh 01-61-59,Vĩnh Long 43-28-84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 25-90-86,Tây Ninh 32-75-82,Binh Thuận 16-62-72 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 86-15-52,Sóc Trăng 76-34-51,Cần Thơ 57-06-89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 21-99-34,Bến Tre 79-08-88,Vũng Tàu 05-48-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 31-75-90,Hồ Chí Minh 30-82-24,Đồng Tháp 41-50-82 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 62-60-79,Đà Lạt 97-76-04,Tiền Giang 07-00-91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 10-84-61,Bình Phước 07-15-09,Hậu Giang 62-44-37,Long An 67-15-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 72-51-49,Trà Vinh 86-60-11,Vĩnh Long 14-57-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long