GIẢI 8 MIỀN TRUNG CAO CẤP

Số Đẹp Giải 8 Miền Trung Mỗi Ngày – Đã Chốt là ĂnTiền Tài Đầy Nhà
 CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG (1 ngày), giá2.000.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 500k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
. Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 16-11-2019  Đà Nẵng 30,Đắc Nông 17,Quảng Ngãi 58   Win Quảng Ngãi
15-11-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 19  Miss
 14-11-2019  Bình Định 69,Quảng Bình 29,Quảng Trị 31   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 13-11-2019  Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 92   Win Khánh Hòa
 12-11-2019  Đắc Lắc 67,Quảng Nam 46   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 11-11-2019  Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 89  Miss
 10-11-2019  Khánh Hòa 98,Kon Tum 03   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 09-11-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 92   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 08-11-2019  Bình Dương 22,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 56   Miss
 07-11-2019  Bình Định 89,Quảng Bình 71,Quảng Trị 25  Miss
 06-11-2019  Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 05-11-2019 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 72  Miss
 04-11-2019  Phú Yên 77,Thừa Thiên Huế 75  Miss
 03-11-2019  Khánh Hòa 65,Kon Tum 08   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 02-11-2019  Đà Nẵng 58,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 41   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 01-11-2019  Gia Lai 20,Ninh Thuận 18  Miss
 31-10-2019  Bình Định 35,Quảng Bình 14,Quảng Trị 11    Win  Quảng Trị
 30-10-2019  Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 59   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 29-10-2019  Đắc Lắc 08,Quảng Nam 73  Miss
 28-10-2018  Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 23   Win Thừa Thiên Huế
 27-10-2019  Khánh Hòa 77,Kon Tum 08   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 26-10-2019  Đà Nẵng 08,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 67   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 25-10-2019  Gia Lai 52,Ninh Thuận 39   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 24-10-2019  Bình Định 20,Quảng Bình 35,Quảng Trị 19  Miss
 23-10-2019  Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 04   Win Đà Nẵng
22-10-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 87 Miss
20-10-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 75 Win Khánh Hòa.Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
18-10-2019 Gia Lai 15,Ninh Thuận 46 Miss
17-10-2019 Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 14 Win Khánh Hòa
15-10-2019
Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89
Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019 Khánh Hòa 20,Kon Tum 47 Miss
12-10-2019 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 16,Ninh Thuận 33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 60,Quảng Bình 03,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 56,Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019 Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 14,Kon Tum 01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019
Đà Nẵng 64,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 65
Miss
04-10-2019 Gia Lai 03,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 57,Quảng Bình 60,Quảng Trị 66 Win Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-10-2019 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 65 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 67,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa
28-09-2019 Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68 Miss
27-09-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63 Miss
24-09-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 10,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa
21-09-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-09-2019 Gia Lai 49,Ninh Thuận 10 Miss
19-09-2019 Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-09-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 26,Kon Tum 52
Miss
14-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Miss
13-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42 Win Bình Định
11-09-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 97 Miss
09-09-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 07 Win Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 62,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 11 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 48,Kon Tum 24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Miss
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Miss
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 51,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 03 Win Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Miss
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 53 Win Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Win Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Miss
15-08-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 60,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế